Súťaž PRE VODU

vložil: Miloslav Mucha

Autor: tím Nadacie Ekopolis

Nadácia Ekopolis s finančnou podporou Nestle organizuje tretí ročník súťaže PRE VODU. Jej cieľom je prispieť k zodpovednému a efektívnemu nakladaniu s vodou prostredníctvom návrhov opatrení šetrných k prírode. Organizátori majú ambíciu prepojiť nadaných mladých ľudí s tými, ktorí hľadajú inšpirácie a ktorí chcú riešiť konkrétne problémy s vodou v svojich mestách a obciach. Najlepšie tri návrhy mladých ľudí získajú finančnú odmenu 1000 €, 500 € a 200 €.

Do 15. septembra 2017 mali samosprávy, majitelia pozemkov a iných nehnuteľnosti možnosť nominovať konkrétny problém a situácie, ktoré potrebujú riešiť.

Ďalšia etapa súťaže už bude plne v rukách vás, mladých ľudí do 30 rokov. Vaše súťažné návrhy môžu byt zamerane na riešenie niektorého z 8 modelových problémov zverejnených Nadáciou Ekopolis, ale aj na riešenie iných situácií – napríklad záverečné a seminárne práce. Organizátori súťaže očakávajú aj návrhy na úspory vody v budovách, čí opatrenia na ochranu pred povodňami, obnovu mokradi, zadržanie vody v krajine. Súťažný návrh musí okrem popisu riešenia obsahovať aj rámcový odhad financií potrebných na realizáciu riešenia a vyhodnotenie rizík riešenia.

Uzávierka študentských prac je 22. marca 2018. Všetky informácie vrátane modelových situácii na riešenie sú zverejnené na webovej stránke www.sutazprevodu.sk. Finále sa uskutoční v máji 2018. Po skončení súťaže dostanú zapojene obce súťažné návrhy a budú ich môcť využiť pre riešenie problémov s vodou tak, ako budú potrebovať.

Viac informácii o súťaži získate u programovej manažérky Martiny B. Paulikovej na paulikova@ekopolis.sk, prevodu@ekopolis.sk a na www.sutazprevodu.sk.

Budeme radi, ak sa prihlasite do súťaže.

tím Nadacie Ekopolis

Späť