Udržateľné vodné hospodárstvo a hydrologická bezpečnosť v krajinách V4 a Ukrajiny

vložil: Miloslav Mucha

Autor: Ing. Andrej Tárník, PhD.

V utorok 21. novembra 2017 u nás na fakulte prebehla ďalšia aktivita spoločného projektu Udržateľné vodné hospodárstvo a hydrologická bezpečnosť v krajinách V4 a Ukrajiny. Projekt je realizovaný s podporou Vyšehradského fondu.

Po dvojtýždňovej letnej škole v poľskom Krakowe sme u nás privítali partnerov projektu na Vyšehradskom festivale. Festival bol určený študentom vysokých a stredných škôl, ktorý sa ho zúčastnili v hojnom počte.

Počas festivalu si mohli návštevníci vypočúť odborno-popularizačné prednášky. Najskôr činnosť Slovenského vodohospodárskeho podniku predstavili Ing. Juraj Jurica a Ing. Peter Ivan, PhD. V druhej prednáške vystúpila Mgr. Miriam Jarošová, PhD. s prednáškou o klimatickej zmene a jej vplyve na zrážky a krajinu.

Po odborných prednáškach sa slova ujali študenti, ktorí sa zúčastnili letnej školy v Krakowe. Vo svojich prezenátiách predstavili svoje univerzity a svoje zážitky z letnej školy.

Na záver bola vyhodnotená fotosúťaž určená pre študentov. Cieľom fotosútaže bolo upriamiť pozornosť mladých na tému vody, potrebu jej ochrany a uvedomenie si jej významu. Z celkovo 35 prihlásených autorov boli ocenené Eliška Malecká, Kamila Košecká a Radka Rybanská.

Autor: Radka Rybanská

Autor: Radka Rybanská

Autor: Kamila Košecká

Autor: Kamila Košecká

Autor: Eliška Malecká

Autor: Eliška Malecká

 

Späť