Vertikálna zeleň

vložil: Miloslav Mucha

Výberová prednáška

  • Ing. Marek Sobola, PhD.
  • 17. 10. 2016, 13:30 hod
  • Katedra biotechniky zelene, TD - 15

Ing. Marek Sobola, PhD., autorizovaný krajinný architekt a absolvent záhradnej a krajinnej architektúry SPU Nitra sa zaoberá vo svojej praxi interiérovým dizajnom a tvorbou vertikálnych stien.

Späť