Víno SPU 2018

vložil: Miloslav Mucha

Autor: Ing. Martin Pikalík, PhD.

Vážení priatelia a milovníci vína,
v mene Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre si Vás dovoľujeme pozvať na 10. ročník Verejnej prehliadky súťažných vín "Víno SPU 2018". Podujatie sa bude konať dňa 24.mája 2018 v priestoroch FZKI, Tulipánová ul. č. 7.

Pred slávnostným odovzdávaním ocenení sa od 14.00 hod. uskutoční workshop s diskusiou na tému: "Budovanie osobitosti slovenských vín tvorbou chránených označení pôvodu z originálnych apelácií". Lektorom bude Ing. Ľudovít Bránecký, predseda OZ Vínna cesta Záhorie. Čestným hosťom podujatia bude Ing. Ondrej Korpás, CSc.

Srdečne vás pozývame!

Viac informácií o podujatí, ako aj informácie o odbornej degustácii nájdete v štatúte súťaže

Program verejnej prehliadky súťažných vín dňa 24. 5. 2018

14.00 – 14.10
Príhovor čestného hosťa podujatia Ing. Ondreja Korpása, CSc.

14.15 – 14.45
Workshop na tému: „Budovanie osobitosti slovenských vín tvorbou chránených označení pôvodu z originálnych apelácií“.
Lektorom bude Ing. Ľudovít Bránecký, predseda OZ Vínna cesta Záhorie.

14.45 – 15.00
Diskusia

15.00 – 15.30
Odovzdávanie ocenení a predstavenie víťazných vín zástupcami výrobcov:

Cena REKTORA SPU NITRA za šampióna v kategórii I – biele suché vína
Cena DEKANKY FZKI SPU NITRA za najvyššie hodnotené víno zo slovenského novošľachtenca Šampióni VÍNO SPU NITRA v kategórii II, III, IV
Víťaz kategórie V

Podmienkou získania niektorého z vyššie uvedených ocenení je zastúpenie min. 10 vín v danej kategórii, min. od piatich výrobcov.

Od 15.30
Prezentácia súťažných vín verejnosti spojená s verejnou degustáciou.

Vstupné pre návštevníkov verejnej degustácie je 5 €. Pre študentov po predložení študentského preukazu je výška vstupného 3 €. V cene sú zahrnuté: pohár, taštička, katalóg a neobmedzená degustácia súťažných vzoriek.

Späť