Získaj štipendium - vycestuj - a ponor sa do štúdia v zahraničí

vložil: Miloslav Mucha

Autor: Ing. Mária Bihuňová, PhD.

Pozývame študentov, doktorandov a pedagógov na informačné stretnutie k možnosti vycestovania za účelom štúdia alebo praxe cez rôzne grantové programy: ERASMUS +, CEEPUS, národné štipendijné programy,...

11.12.2017 o 15:00 v TD 01, Tulipánova 7

Podrobné informácie sprostredkujú:

- Mgr. Beata Košťálová, SAIA,no
- Mgr. Zuzana Kunová, KZVaMP SPU Nitra
- Ing. Mária Bihuňová, PhD. prodekanka FZKI
- študenti,ktorí už ERASMUS+ mobilitu absolvovali

Späť