Akreditované DOKTORANDSKÉ študijné programy

ZÁHRADNÍCTVO

forma štúdia: denná/ externá

dĺžka  štúdia: 3 roky / 4 roky

jazyk výučby: slovenský / anglický

podmienky prijatia: na základe výsledkov prijímacieho konania

KRAJINNÉ INŽINIERSTVO

forma štúdia: denná/ externá

dĺžka  štúdia: 3 roky / 4 roky

jazyk výučby: slovenský / anglický

podmienky prijatia: na základe výsledkov prijímacieho konania

ZÁHRANDNÁ A KRAJINNÁ ARCHITEKTÚRA

forma štúdia: denná/ externá

dĺžka  štúdia: 3 roky / 4 roky

jazyk výučby: slovenský / anglický

podmienky prijatia: na základe výsledkov prijímacieho konania

Dôležité termíny:

  • Podanie prihlášky na štúdium: do 01. júla 2019
  • Prijímacia skúška a zasadnutie prijímacej komisie: 8. júla 2019
  • Dodatočné prijímacie konanie - termín podania prihlášky: do 05. augusta 2019
  • Dodatočné prijímacie konanie - termín prijímacej skúšky a zasadnutia prijímacej komisie: 14. augusta 2019