Kalendár udalostí 28.09.2017

štvrtok, 28.09.2017

Výberová prednáška, 28.09.2017, od 08:00h miestnosť ZP, Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav FZKI, Hospodárska 7. Prednášajúci: Mgr. Soňa Verešová.

Cieľ: Návšteva Génovej banky a produkčných záhradníckych firiem