Kalendár udalostí 30.04.2018

pondelok, 30.04.2018

Odborná exkurzia do Viedne, zameraná na súčasnú krajinnú architektúru - vybrané významné diela 20. (Donauinsel, Donaupark) a 21. storočia (Seestadt Aspern, Viertel Zwei, WU Campus, Rudolf-Bednar-Park, Park Monte Laa), 30. apríl 2018.