Dekanské voľno pre študentov fakulty 13. 3. 2018 od 13.00 h

Pri príležitosti zasadnutia Akademickej obce Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre udeľujem dňa 13. 3. 2018 od 13.00 h dekanské voľno pre študentov fakulty v dennej forme štúdia všetkých troch stupňov štúdia.

doc. Ing. Klaudia Halászová, PhD., dekanka FZKI

Späť