Kandidáti na funkciu člena AS SPU a AS FZKI - študentská časť

Kandidáti na funkciu člena AS SPU (2018-2022) - študentská časť:

Ing. Vladimír Kišš, FZKI D-KID den [roč 3]
Ing. Martin Manina, FZKI D-KID den [roč 2]
Matúš Olejár, FZKI B-KBC den [sem 1, roč 1]
Ing. Jakub Pagáč, FZKI D-KID den [roč 3]

Spolu 4 kandidáti.

V AS SPU sú 2 zástupcovia fakulty (študentská časť).

Kandidáti na funkciu člena AS FZKI (2018-2022) - študentská časť:

Ing. Miroslav Čibik, FZKI D-ARD den [roč 1]
Ing. Marek Hus, FZKI D-ARD den [roč 2]
Ing. Vladimír Kišš, FZKI D-KID den [roč 3]
Ing. Martin Manina, FZKI D-KID den [roč 2]
Matúš Olejár, FZKI B-KBC den [sem 1, roč 1]
Ing. Jakub Pagáč, FZKI D-KID den [roč 3]
Mariana Škorvagová, FZKI B-ABC14 den [sem 3, roč 2]

Spolu 7 kandidátov.

AS FZKI má v študentskej časti 5 členov.

Späť