Ochrana proti prírodným katastrofám

19.04.2017 21:15:43

Autor: Ing. Beáta Novotná, PhD.

Exkurzia

  • 20.4.2017 od 09:00 do 15:00 v Pieštanoch a okolí

Účelom exkurzie je návšteva sanácie zosuvných uzemí a opatrení na protipovodňovú ochranu.

Späť