Seminár k záverečným prácam

Autor: doc. Ing. arch. Roberta Štěpánková, PhD.

Seminár k záverečnej práci

dňa 4. marca 2022 v piatok - 4. týždeň semestra

pre všetkých študentov, ktorí majú v študijnom pláne v akademickom roku 2021/2022 predmet Seminár k záverečnej (bakalárskej alebo diplomovej) práci 1 alebo 2

On-line:

Link na pripojenie

08:30 – 09:30 - Prezentácia záverečnej práce pri obhajobe (Ing. Marcel Golian, PhD.)
09:30 – 11:00 - Prístup k literárnym zdrojom informácií a správne uvádzanie zdrojov v záverečnej práci (Mgr. Beáta Bellérová, PhD. – riaditeľka Slovenskej poľnohospodárskej knižnice)

Druhá časť Seminára k záverečnej práci bude organizačne realizovaná Ústavom, ktorý vypísal tému záverečnej práce.

Prezentácie z minulého roka, ktoré sa Vám môžu hodiť pri spracovaní Vašej záverečnej práce.

Keď povie plagiátorstvo?

Ísť späť