Zborník abstraktov zo študentskej vedeckej konferencie FZKI 2019

Zborník príspevkov ŠVK 2019 (3.1 MiB)

Zborník príspevkov zo študentskej vedeckej konferencie FZKI 2018

Zborník príspevkov ŠVK 2018 (1.2 MiB)

Zborník abstraktov zo študentskej vedeckej konferencie FZKI 2016

Zborník abstraktov ŠVK 2016 (1.2 MiB)