Zborník abstraktov zo študentskej vedeckej konferencie FZKI 2016

Zborník abstraktov ŠVK 2016 (1.2 MiB)