Zborník príspevkov zo študentskej vedeckej konferencie FZKI 2018

Zborník príspevkov ŠVK 2018 (1.2 MiB)

Zborník abstraktov zo študentskej vedeckej konferencie FZKI 2016

Zborník abstraktov ŠVK 2016 (1.2 MiB)