Cena dekana za publikácie 2023 - zamestnanci

napísal

Vedenie Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva sa rozhodlo v rámci týždňa vedy a techniky oceniť pracovníkov fakulty Cenou dekana za publikovanie v špičkových a vysoko impaktovaných časopisoch.

V prvej kategórii - publikácie, ktoré vyšli v roku 2022 v časopisoch evidovaných v databáze WoS, ktoré patria svojou hodnotou sledovaného bibliometrického indikátoru medzi najlepšie. V uvedenej kategórií získali ocenenie nasledovní zamestnanci:

doc. Ing. Attila Tóth, PhD. z Ústavu krajinnej architektúry

- ADC CARVALHO PEDRO, N. - FINGER, David Christian - MASI, Fabio - CIPOLLETTA, Giulia - ORAL, Hasan Volkan - TÓTH, Attila - REGELSBERGER, Martin - EXPOSITO, Alfonso. Nature-based solutions addressing the water-energy-food nexus: Review of theoretical concepts and urban case studies. In Journal of cleaner production. ISSN 0959-6526, 2022, vol. 338, march, article number 130652 [1-15 s.] (2022: 11.100 - IF, Q1 - JCR Best Q, 268 - H-index, 11.9 - Cites docs 2 years, 1.981 - SJR, Q1 - SJR Best Q). Dostupné na internete: <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2022.130652>. IF: 11,100 Indexované v: CCC, WoS, SCOPUS, Q1

Ing. Marcel Golian, PhD. z Ústavu záhradníctva

- ADC GOLIAN, Marcel - HEGEDŰSOVÁ, Alžbeta - MEZEYOVÁ, Ivana - CHLEBOVÁ, Zuzana - HEGEDŰS, Ondrej - URMINSKÁ, Dana - VOLLMANNOVÁ, Alena - CHLEBO, Peter. Accumulation of selected metal elements in fruiting bodies of oyster mushroom. In Foods Online. ISSN 2304-8158, 2022, vol. 11, no. 1, art. no. 76 [20] s. (2022: 5.200 - IF, Q1 - JCR Best Q, 73 - H-index, 5.42 - Cites docs 2 years, 0.771 - SJR, Q1 - SJR Best Q). Dostupné na internete: <https://doi.org/10.3390/foods11010076>. IF: 5,200 Indexované v: CCC, WoS, SCOPUS, Q1

Ing. Tatiana Kaletová z Ústavu krajinného inžinierstva

- ADC PASTOR, Amandine Valérie - TZORAKI, Ourania - BRUNO, Daniel - KALETOVÁ, Tatiana - MENDOZA-LERA, Clara - ALAMANOS, Angelos - BRUMMER, Mathias - DATRY, Thibault - DE GIROLAMO, Anna Maria - JAKUBÍNSKÝ, Jiří - LOGAR, Ivana - LOURES, Luis - ILHÉU, Maria - KOUNDOURI, Phoebe - NUNES, João Pedro - QUINTAS-SORIANO, Cristina - SYKES, Tim - TRUCHY, Amélie - TSANI, Stella - JORDA-CAPDEVILA, Dídac. Rethinking ecosystem service indicators for their application to intermittent rivers. In Ecological Indicators. ISSN 1470-160X, 2022, vol. 137, art. no. 108693, [17] s. (2022: 6.900 - IF, Q1 - JCR Best Q, 162 - H-index, 7.16 - Cites docs 2 years, 1.396 - SJR, Q1 - SJR Best Q). Dostupné na internete: <https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2022.108693>. IF: 6,900 Indexované v: CCC, WoS, SCOPUS, Q1

V druhej kategórii – publikácie, ktoré boli publikované v rokoch 2020 – 2021 a boli evidované v databáze WoS, alebo SCOPUS a mali najvyšší počet ohlasov v roku 2022 podľa SCI (minimálne však 10 citácií, autocitácie sa nepočítajú). V uvedenej kategórií splnili podmienky a získali ocenenie nasledovní zamestnanci:

Kolektív autorov z Ústavu krajinného inžinierstva: prof. Ing. Dušan Igaz, PhD. doc.Ing. Ján Horák, PhD. a doc.Ing. Elena Aydin, PhD.

- ADC TOKOVÁ, Lucia - IGAZ, Dušan - HORÁK, Ján - AYDIN, Elena. Effect of biochar application and re-application on soil bulk density, porosity, saturated hydraulic conductivity, water content and soil water availability in a silty loam haplic luvisol. In Agronomy-Basel. ISSN 2073-4395 online, 2020, vol. 10, iss. 7, article number 1005 [17 s.]. Dostupné na internete: <https://doi.org/10.3390/agronomy10071005>. IF: 3,417 Indexované v: SCOPUS, WoS

- 22 SCI citácií (všetko kategória 1) v roku 2022

prof. Ing. Miroslava Kačaniová, PhD. z Ústavu záhradníctva

ADC KAČÁNIOVÁ, Miroslava - GALOVIČOVÁ, Lucia - IVANIŠOVÁ, Eva - VUKOVIC, Nenad - ŠTEFÁNIKOVÁ, Jana - ŠIMORA, Veronika - BOROTOVÁ, Petra - ŽIAROVSKÁ, Jana - TERENTJEVA, Margarita - FELŠÖCIOVÁ, Soňa - TVRDÁ, Eva. Antioxidant, Antimicrobial and Antibiofilm Activity of Coriander (Coriandrum sativum L.) Essential Oil for Its Application in Foods. In Foods Online. ISSN 2304-8158, 2020, vol. 9, iss. 3, article number 282 [19 s.]. Dostupné na internete: <https://doi.org/10.3390/foods9030282>. IF: 4,350 Indexované v: WoS, CCC, SCOPUS

- 18 SCI citácií (všetko kategória 1) v roku 2022

--

Ocenenia odovzdali dekan prof. Ing. Dušan Igaz, PhD. a prodekan pre vedu a výskum doc. Ing. Ján Horák, PhD. v piatok 10.11.2023 na dekanáte fakulty.

Oceneným srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov!!!

Cena dekana za publikácie - prehľad minulých rokov

Ísť späť