Pavilón BZ - Architektonická štúdia

napísal

Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre si dala spracovať štúdiu na rekonštrukciu bývalej Mechanizačnej dielne, ktorá sa nachádza v areáli Slovenskej poľnohospodárskej univerzity a je súčasťou pavilónu BZ, kde sídli novo vznikajúci Ústav záhradníctva.

Budova bola doteraz využívaná Katedrou zeleninárstva a Katedrou ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva FZKI SPU v Nitre.

Architektonickú štúdiu rekonštrukcie bývalej Mechanizačnej dielne pre FZKI vypracoval architekt Ing. Marek Šumichrast, ktorý je úspešným absolventom Krajinného inžinierstva našej fakulty.

Architektonické riešenie, ktoré Ing. Marek Šumichrast navrhol vychádza z definovaného zámeru, ktorý je zhmotnený do trojpodlažnej stavby existujúcej haly hmotovo a materiálovo odlíšenými poschodiami, ktoré pripomínajú ,,kontajnery". Všetky podlažia by mali byť komunikačne spojené osobným výťahom. Vizuálna komunikácia medzi podlažiami bude možná vďaka nie plnému zastavovaniu pôdorysnej plochy podlaží, čo prispeje k atraktivite našich priestorov a k prepojeniu študentov s praktickou výučbou a výskumnou činnosťou.

Dúfajme, že sa na toto moderné a nadčasové riešenie podarí získať prostriedky na realizáciu.

Ísť späť