Ústav krajinného inžinierstva - Výberová prednáška

napísal

Vlastníctvo pôdy, pozemkové úpravy, rozvoj vidieka...

Ing. Jozef Urban, Slovenská komora geodetov a kartografov, autorizovaný projektant pozemkových úprav

19. 10. 2021 od 13:30 do 15:00hod.

Online v MS Teams

Ísť späť