XXII. Konference pozemkových úprav 12. - 13. 4. 2022

napísal

Dva dni nabité informáciami, networkingom a zdieľanie skúseností. To bola XXII. Konference pozemkových úprav 12. - 13. 4. 2022, na ktorej sme sa zúčastnili aj za FZKI.

XXII. ročník Konference pozemkových úprav, sa konal 12. – 13. 4. 2022 v Harrachově. Konferencia pozemkových úprav je už tradičná akcia, ktorú organizuje Státní pozemkový úřad v spolupráci s Celostátní sítí pro venkov a Českomoravskou komorou pozemkových úprav.

Cieľom tejto akcie je predstaviť širokej verejnosti proces pozemkových úprav v širších súvislostiach a zároveň vyvolať diskusiu medzi poľnohospodármi, projektantmi, zhotoviteľmi, zástupcami obcí a ďalšími záujemcami o pozemkové úpravy.

prof. Ing. Zlatica Muchová, PhD.

https://www.facebook.com/spucr/photos/pcb.5083567631710241/5083566561710348/

Ísť späť