Kontakt:


doc. Ing. Ján Horák, PhD.
Prodekan pre vedu a výskum
email: jan.horak@uniag.sk
tel.: +421 (37) 641 5244

Možnosti štúdia

  • Akreditované študijné programy uskutočňované v slovenskom jazyku alebo v kombinácii slovenského a anglického jazyka
  • Akreditované študijné programy uskutočňované výlučne v anglickom jazyku