Kurz rezu viniča hroznorodého

Termín konania: letný semester

Praktická časť: Základné a doplnkové spôsoby rezu a tvarovania viniča hroznorodého, fyziologické základy rezu viniča hroznorodého. Praktický výkon rezu viniča hroznorodého vo vinohrade.

Počet kreditov: 2