Študijná príručka FZKI pre akademický rok 2023/2024

PDF - 2023/2024 (809.9 KiB)

Študijná príručka FZKI pre akademický rok 2022/2023

PDF - 2022/2023 (582.5 KiB)

Študijná príručka FZKI pre akademický rok 2021/2022

PDF - 2021/2022 (1.5 MiB)

Študijná príručka FZKI pre akademický rok 2020/2021

PDF - 2020/2021 (1.5 MiB)

Študijná príručka FZKI pre akademický rok 2019/2020

PDF - 2019/2020 (1.5 MiB)

Študijná príručka FZKI pre akademický rok 2018/2019

PDF - 2018/2019 (956.2 KiB)

Študijná príručka FZKI pre akademický rok 2017/2018

PDF - 2017/2018 (824.4 KiB)

Študijná príručka FZKI pre akademický rok 2016/2017

PDF - 2016/2017 (678.3 KiB)