Študijné oddelenie FZKI SPU v Nitre

 
I. a II. stupeň štúdia:
Ing. Ivana Mesjarová
Tel.: 037/641 5412
e-mail: Ivana.Mesjarova@uniag.sk

I. a II. stupeň štúdia a prax:
Ing. Lenka Čimová, PhD.
Tel.: 037/641 5417
e-mail: lenka.cimova@uniag.sk

Kontakty pre III. stupeň – doktorandské štúdium
Ing. Andrea Matuškovičová
Tel.: 037/641 5414
e-mail: Andrea.Matuskovicova@uniag.sk
 

Úradné hodiny

Utorok 13:00 - 14:30  
Streda 09:00 - 11:00 13:00 - 15:00
Štvrtok 09:00 - 11:00  
Piatok 09:00 - 11:00