Organizačný poriadok Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre

Organizacny-poriadok-FZKI-SPU-v-Nitre-2023.pdf (323.3 KiB)

Štruktúra Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre

Struktura-fakulty-FZKI-SPU-v-Nitre-2023.pdf (342.1 KiB)

Rokovací poriadok Akademického senátu FZKI SPU v Nitre

Rokovaci-poriadok-AS-FZKI.pdf (281.5 KiB)

Študijný poriadok Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre

Študijný poriadok (477.7 KiB)

Smernica dekana FZKI SPU v Nitre č.1/2023 o priznávaní motivačného štipendia v kalendárnom roku 2023

Smernica-dekana-fzki-o-priznavani-motivacneho-stipendia-2023.pdf (193.8 KiB)

Zásady výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, pracovných miest výskumných pracovníkov, funkcií profesorov, docentov a odborných asistentov a funkcií vedúcich zamestnancov SPU v Nitre

Zásady výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, pracovných miest výskumných pracovníkov, funkcií profesorov, docentov a odborných asistentov a funkcií vedúcich zamestnancov SPU v Nitre