Harmonogram zápisov na inžinierske štúdium a do ďalšieho roka štúdia v akademickom roku 2024/2025 (denná a externá forma štúdia)

Aktualizácia: doc. Ing. arch. Roberta Štěpánková, PhD.

Termíny zápisov – inžinierske študijné programy - denná a externá forma štúdia

Súvisiace dokumenty

Žiadosť o uznanie predmetov

Oznámenie pre register študentov (1 ročník)

Oznámenie pre register študentov (vyššie ročníky)