Kalendár udalostí 11.12.2017

pondelok, 11.12.2017

Pozývame študentov, doktorandov a pedagógov na informačné stretnutie k možnosti vycestovania za účelom štúdia alebo praxe cez rôzne grantové programy: ERASMUS +, CEEPUS, národné štipendijné programy