Kalendár udalostí 19.04.2018

štvrtok, 19.04.2018

V dňoch 19. – 21. apríla sa fakulta odprezentuje v priestoroch OC Centro Nitra.

Výberová prednáška, 19.04.2018, 08:00-11:00, KKPPU, Hospodárska 7, FZKI SPU v Nitre. Prednášajúci: Mgr. Peter Čierňava (ASTRAIA Certification)