EU Grants

Celoživotné vzdelávanie FZKI

Podpora zvyšovania kvality vzdelávania na Fakulte záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre