Akademický senát

AS FZKI SPU v Nitre, Tulipánová 7, 949 76 Nitra, Slovakia
dekfzki@uniag.sk | tel.: +421 (37) 641 5410 | fax: +421 (37) 641 5444

Predsedníčka:

Mezeyová Ivana, doc. Ing., PhD.
email: ivana.mezeyova@uniag.sk
UZ

Podpredseda:

Mucha Miloslav, Ing.
email: miloslav.mucha@uniag.sk
DFZKI

Tajomníčka:

Černá Jana, Ing., PhD.
email: jana.cerna@uniag.sk
UKA

Členovia za zamestnancov:

Bárek Viliam, prof. Ing., CSc.
email: viliam.barek@uniag.sk
UKI

Bihuňová Mária, Ing., PhD.
email: maria.bihunova@uniag.sk
UKA

Čimo Ján, doc. Ing., PhD.
email: jan.cimo@uniag.sk
UKI

Golian Marcel, Ing., PhD.
email: marcel.golian@uniag.sk
UZ

Muchová Zlatica, prof. Ing., PhD.
email: zlatica.muchova@uniag.sk
UKI

Tátošová Lucia, doc. Ing., PhD.
email: lucia.tatosova@uniag.sk
UKI

Tóth Attila, doc. Ing., PhD.
email: attila.toth@uniag.sk
UKA

Členovia za študentov:

Bóriková Katarína
email: xborikova@uniag.sk
B-ABC14/UKA

Gergeľ Maroš
email: xgergel@uniag.sk
B-ABC14/UKA