Akademický senát

AS FZKI SPU v Nitre, Tulipánová 7, 949 76 Nitra, Slovakia
dekfzki@uniag.sk | tel.: +421 (37) 641 5410 | fax: +421 (37) 641 5444

Predsedníčka:

Muchová Zlatica, prof. Ing., PhD.
email: zlatica.muchova@uniag.sk
UKI

Podpredseda:

Čimo Ján, doc. Ing., PhD.
email: jan.cimo@uniag.sk
ÚKI

Tajomníčka:

Černá Jana, Ing., PhD.
email: jana.cerna@uniag.sk
UKA

Členovia za zamestnancov:

Bárek Viliam, prof. Ing., CSc.
email: viliam.barek@uniag.sk
UKI

Báreková Anna, Ing., PhD.
email: anna.barekova@uniag.sk
UKI

Matukovičová Andrea, Ing.
email: andrea.matuskovicova@uniag.sk
DFZKI

Moravčík Ľuboš, doc. Ing., PhD.
email: lubos.moravcik@uniag.sk
UKA

Mucha Miloslav, Ing.
email: miloslav.mucha@uniag.sk
DFZKI

Tátošová Lucia, doc. Ing., PhD.
email: lucia.tatosova@uniag.sk
UKI

Tóth Attila, doc. Ing., PhD.
email: attila.toth@uniag.sk
UKA

Členovia za študentov:

Bechera Denis, Ing.
email:  becheradenis2@gmail.com
D-ARD/UKA

Dežerický Dávid, Ing.
email:  xdezericky@uniag.sk
D-KID/UKI

Grešo Peter
email: xgreso@uniag.sk
B-ZBC/UZ

Olejár Matúš, Bc.
email: xolejar@uniag.sk
B-KBC/UKI

Pipíšková Petra, Ing.
email: xpipiskovap@uniag.sk
D-KID/UKI