Akademický senát

AS FZKI SPU v Nitre, Tulipánová 7, 949 76 Nitra, Slovakia
dekfzki@uniag.sk | tel.: +421 (37) 641 5410 | fax: +421 (37) 641 5444

Predsedníčka:

Muchová Zlatica, prof. Ing., PhD.
email: zlatica.muchova@uniag.sk
KKPPU

Podpredsedníčka:

Halajová Denisa, Ing., PhD.
email: denisa.halajova@uniag.sk
KZKA

Tajomníčka:

Černá Jana, Ing., PhD.
email: jana.cerna@uniag.sk
KBZ

Členovia za zamestnancov:

Bárek Viliam, prof. Ing., CSc.
email: viliam.barek@uniag.sk
KKI

Báreková Anna, Ing., PhD.
email: anna.barekova@uniag.sk
KKPPU

Čimo Ján, doc. Ing., PhD.
email: jan.cimo@uniag.sk
KBH

Mucha Miloslav, Ing.
email: miloslav.mucha@uniag.sk
DFZKI

Tárník Andrej, Ing., PhD.
email: andrej.tarnik@uniag.sk
KBH

Tátošová Lucia, doc. Ing., PhD.
email: lucia.tatosova@uniag.sk
KKPPU

Tóth Attila, Ing., PhD.
email: attila.toth@uniag.sk
KZKA

Členovia za študentov:

Bechera Denis, Ing.
email:  becheradenis2@gmail.com
D-ARD/KZKA

Čibik Miroslav, Ing.
email:  cibik.miro.o@gmail.com
D-ARD/KZKA

Mankovecký Jakub, Ing.
email: xmankoveckyj@uniag.sk
D-ZHD/KOVV

Olejár Matúš
email: xolejar@uniag.sk
B-KBC

Špuntová Zuzana, Bc.
email: xspuntova@uniag.sk
I-KII