Cena dekana za publikácie 2022 - zamestnanci

napísal

Vedenie Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva sa rozhodlo v rámci týždňa vedy a techniky oceniť pracovníkov fakulty Cenou dekana za publikovanie v špičkových a vysoko impaktovaných časopisoch.

V prvej kategórii - publikácie, ktoré vyšli v roku 2021 v časopisoch evidovaných v databáze WoS, ktoré patria svojou hodnotou sledovaného bibliometrického indikátoru medzi najlepšie. V uvedenej kategórií získali ocenenie nasledovní zamestnanci:

doc. Ing. Ľuboš Moravčík, PhD. (Ústav krajinnej architektúry) za publikáciu: MORAVČÍK, Ľuboš - VINCÚR, Radko - RÓZOVÁ, Zdenka. Analysis of the static behavior of a single tree on a Finite Element Model. In Plants-Basel. ISSN 2223-7747 online, 2021, vol. 10, no.7, art. no. 1284, [13] s. Dostupné na internete: https://doi.org/10.3390/plants10071284. IF: 4,658 Indexované v: CCC, WoS, SCOPUS

doc. Ing. Ivana Mezeyová, PhD. (Ústav záhradníctva) za publikáciu: MEZEYOVÁ, Ivana - MEZEY, Ján - ANDREJIOVÁ, Alena. The effect of the cultivar and harvest term on the yield and nutritional value of rhubarb juice. In Plants-Basel. ISSN 2223-7747 online, 2021, vol. 10, iss. 1, art. no. 1244 [17 s.]. Dostupné na internete: https://doi.org/10.3390/plants10061244. IF: 4,658 Indexované v: CCC, WoS, SCOPUS

doc. Ing. Lenka Lackóová, PhD. (Ústav krajinného inžinierstva) za publikáciu: WENINGER, Thomas - SCHEPER, Simon - LACKÓOVÁ, Lenka - KITZLER, Barbara - GARTNER, Katharina - KING, N.W. - CORNELIS, Wim - STRAUSS, Peter - KERSTIN, Michel. Ecosystem services of tree windbreaks in rural landscapes-a systematic review. In Environmental research letters. ISSN 1748-9326, 2021, vol. 16, iss. 10, art. no. 103002, [19] s. Dostupné na internete: https://doi.org/10.1088/1748-9326/ac1d0d. IF: 6,947 Indexované v: WoS, SCOPUS, CCC

V druhej kategórii – publikácie, ktoré boli publikované v rokoch 2019 – 2020 a boli evidované v databáze WoS, alebo SCOPUS a mali najvyšší počet ohlasov v roku 2021 podľa SCI (minimálne však 10 citácií, autocitácie sa nepočítajú). V uvedenej kategórií splnili podmienky a získali ocenenie nasledovní zamestnanci:

doc. Ing. Katarína Miklášová, PhD. (Ústav krajinnej architektúry) a prof. Ing. Miroslava Kačániová, PhD. (Ústav záhradníctva) za publikáciu: RAŽNÁ, Katarína - SAWINSKA, Zuzanna - IVANIŠOVÁ, Eva - VUKOVIC, Nenad - TERENTJEVA, Margarita - STRIČÍK, Michal - KOWALCZEWSKI, Przemysław Łukasz - HLAVAČKOVÁ, Lucia - MIKLÁŠOVÁ, Katarína - ŽIAROVSKÁ, Jana - KAČÁNIOVÁ, Miroslava. Properties of Ginkgo biloba L.: antioxidant characterization, antimicrobial activities, and genomic MicroRNA based marker fingerprints. In International journal of molecular sciences. ISSN 1422-0067, 2020, vol. 21, iss. 9, s. 1-20, art. no. 3087. Dostupné na internete: https://doi.org/10.3390/ijms21093087. 10 SCI citácií (všetko kategória 1) v roku 2021

prof. Ing. Viliam Bárek, PhD. (Ústav krajinného inžinierstva) za publikáciu: KOVÁR, Marek - BRESTIČ, Marián - SYTAR, Oksana - BÁREK, Viliam - HAUPTVOGEL, Pavol - ŽIVČÁK, Marek. Evaluation of hyperspectral reflectance parameters to assess the leafwater content in soybean. In Water. ISSN 2073-4441, 2019, vol. 11, iss. 3, article number 443 [12 s.]. Dostupné na internete: https://dx.doi.org/10.3390/w11030443. 15 SCI citácií (všetko kategória 1) v roku 2021

prof. Ing. Miroslava Kačániová, PhD. (Ústav záhradníctva) za publikáciu: KAČÁNIOVÁ, Miroslava - GALOVIČOVÁ, Lucia - IVANIŠOVÁ, Eva - VUKOVIC, Nenad - ŠTEFÁNIKOVÁ, Jana - ŠIMORA, Veronika - BOROTOVÁ, Petra - ŽIAROVSKÁ, Jana - TERENTJEVA, Margarita - FELŠÖCIOVÁ, Soňa - TVRDÁ, Eva. Antioxidant, Antimicrobial and Antibiofilm Activity of Coriander (Coriandrum sativum L.) Essential Oil for Its Application in Foods. In Foods Online. ISSN 2304-8158, 2020, vol. 9, iss. 3, article number 282 [19 s.]. Dostupné na internete: https://doi.org/10.3390/foods9030282. IF: 4,350 Indexované v: WoS, SCOPUS, 14 SCI citácií (všetko kategória 1) v roku 2021

Ocenenia odovzdali dekan prof. Ing. Dušan Igaz, PhD. a prodekan pre vedu a výskum doc. Ing. Ján Horák, PhD. v pondelok 14.11.2022 na dekanáte fakulty.

Oceneným srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov!!!

Ísť späť