Cena dekana za publikácie 2023 - doktorandi

napísal

Vedenie Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva sa rozhodlo v rámci týždňa študentstva oceniť doktorandov fakulty za publikovanie v špičkových a vysoko impaktovaných časopisoch. A to v kategórií za najlepšiu publikáciu v prvoautorstve doktoranda, ktorá vyšla v roku 2022 v časopisoch evidovaných v databáze WoS (Q1-Q4).

V tejto kategórii získala ocenenie iba jedna študentka doktorandského štúdia a to:

Ing. Martina Sláviková – denný doktorand z Ústavu krajinného inžinierstva

- ADM SLÁVIKOVÁ, Martina - BÁREKOVÁ, Anna - TÁTOŠOVÁ, Lucia - DUCSAY, Ladislav. Phytotoxicity testing of composts from biodegradable municipal waste. In Journal of Ecological Engineering. ISSN 2081-139X, 2022, vol. 23, iss. 12, s.083-88 (2022: 1.300 - IF, 26 - H-index, 1.63 - Cites docs 2 years, 0.320 - SJR, Q3 - SJR Best Q). Dostupné na internete: <https://doi.org/10.12911/22998993/154774>. IF: 1,300 Indexované v: SCOPUS, WoS, Q4

Ocenenie odovzdali - prodekan pre vedu a výskum doc. Ing. Ján Horák a prodekan pre rozvoj Ing. Andrej Tárník, PhD. pri príležitosti dňa študentstva vo štvrtok 16.11.2022 na dekanáte fakulty.

Ocenenej doktorandke srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov!!!

Cena dekana za publikácie - prehľad minulých rokov

Ísť späť