Exkurzia na vodné stavby

napísal

Autor: doc. Ing. Ľuboš Jurík, PhD.

Exkurzia na vodné stavby v správe SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Odštepný závod Piešťany Správa povodia dolnej Nitry

- pre študentov SPU FZKI v Nitre

- 19. 10. 2017 od 9.00

Organizuje: Katedra krajinného inžinierstva, FZKI SPU v Nitre, doc. Ing. Ľuboš Jurík, PhD.

Cieľom exkurzie je prehliadka hate v Krškanoch a budovanej malej vodnej elektrárne a rybovodu v jej blízkosti.

Ísť späť