ŠVK 2014

napísal

Vedecká konferencia študentov FZKI 2014 s medzinárodnou účasťou, ktorá sa koná v rámci Univerzitného dňa študentskej vedeckej činnosti

Vedecká konferencia študentov FZKI 2014 s medzinárodnou účasťou

Termín konania: 23. apríla 2014 (streda)

Miesto konania: Pavilón záhradnej architektúry FZKI SPU v Nitre, Tulipánová 7, Nitra

Program:

08,00–09,00
Prezentácia účastníkov, nahrávanie a príprava prezentácií v miestnostiach TD-12, TD-14, TD-15

09,00
Slávnostné otvorenie konferencie v miestnosti TD-01

09,30–13,00
Rokovanie v sekciách v miestnostiach TD-12, TD-14, TD-15

13,00–14,00
Prestávka na obed (účastníci si obed zabezpečia individuálne)

14,00–15,30
Rokovanie v sekciách v miestnostiach TD-12, TD-14, TD-15

16,00
Slávnostné vyhlásenie výsledkov a záver konferencie v miestnosti TD-01

Miestnosti:

TD-12 Sekcia Krajinná a záhradná architektúra

TD-14 Sekcia Záhradníctvo

TD-15 Sekcia Krajinárstvo

Späť