ŠVK 2015

napísal

Vedecká konferencia študentov FZKI 2015 s medzinárodnou účasťou, ktorá sa koná v rámci Univerzitného dňa študentskej vedeckej činnosti

Ísť späť