GIS DAY 2021 na SPU v Nitre

napísal

Aktualizácia 17-11-2021: Záznam vystúpení

- Prvý blok: https://www.youtube.com/watch?v=2xgCzS-kZ68

- Druhý blok: https://www.youtube.com/watch?v=cCx4lqzZ0jA

- Tretí blok: https://www.youtube.com/watch?v=EUcH-zipRo8

--

Pripravujeme pre Vás udalosť "GIS DAY 2021 na SPU v Nitre" - sériu prednášok pri príležitosti GIS DAY.
Termín: 15.11.2021 od 14:00
Prednášky budú prebiehať online bez nutnosti registrácie.

GIS DAY je každoročné podujatie oslavujúce technológiu geografických informačných systémov, ktoré inicioval svetový líder v oblasti priestorových analýz ESRI a ktoré sa prvýkrát konalo v roku 1999.

Tento rok máme pre Vás pripravené prednášky, ktoré určite zaujmú našich študentov, absolventov, ako aj odbornú verejnosť. Túto udalosť pripravujeme v spolupráci s Katedrou globálnej geodézie a geoinformatiky a Katedrou vodného hospodárstva krajiny STU v Bratislave.

Zoznam prednášajúcich a témy prednášok:

P. Ondruš (Mesto Trenčín): Technická mapa a mobilné mapovanie efektívne nástroje pre kontrolu, správu a plánovanie
T. Dekan (GKÚ Bratislava): Produkty a služby ZBGIS
O. Kubíček (Geodrom): Využití mobilního mapování pro sběr pasportních údajů a mapování
D. Kollár (Geotronics): Trimble technológie pre zber GIS údajov
A. Rášová (Pamiatkový úrad SR): Pamiatkový informačný systém PAMIS využitie QGIS na Pamiatkovom úrade SR
P. Piesecký (R-SYS): GIS v oblasti riadenia prevádzky dronov
E. Frohmann (Geotech): GIS riešenia spoločnosti GEOTECH Bratislava
M. Dobiáš (Lutra Consulting): Ako pripojiť 50 tisíc domácností k Internetu
M. Oros (Geotronics): Potenciál bezpilotných zariadení Delair a Microdrones pre hromadný zber geoúdajov

GIS DAY 2021

Ísť späť