Green Talent 2017 - Ing. Attila Tóth, PhD.

napísal

Autor: FZKI SPU v Nitre, Kancelária komunikácie a práce s verejnosťou

Attila Tóth z FZKI SPU v Nitre si prevzal prestížne globálne ocenenie Green Talents v Berlíne

Federálne ministerstvo pre vzdelávanie a výskum Spolkovej republiky Nemecko ocenilo 25 vynikajúcich mladých výskumníkov z 21 krajín sveta, od Alasky po Fidži a od Švédska po Juhoafrickú republiku. Porota pozostávajúca z popredných nemeckých expertov vybrala 25 vynikajúcich vedcov z celkovo 602 nominantov z 95 krajín sveta. Ocenenie bolo v tomto roku odovzdané po deviatykrát, pričom Slovensko sa medzi víťazné krajiny Green Talents zapísalo prvýkrát v osobe Attilu Tótha, krajinného architekta a vysokoškolského učiteľa na Fakulte záhradníctva a krajinného inžinierstva Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre.

Attila Tóth sa venuje výskumu udržateľných a odolných krajinných systémov a implementácií zelenej infraštruktúry a jej ekosystémových služieb ako prírodou inšpirovaných riešení pre udržateľný rozvoj miest a obcí. Porota vyzdvihla jeho osobný a odborný prínos pre zdravšie životné prostredie v sídlach a vysoký počet kvalitných odborných a vedeckých publikácií k danej téme. Osobitne ocenili jeho mimoriadnu angažovanosť a oddanosť pre hľadanie riešení pre viac zelenej infraštruktúry v urbanizovanej krajine. Komisia taktiež vysoko ocenila jeho medzinárodné skúsenosti, ocenenia a interdisciplinárny prístup k problematike udržateľného rozvoja.

Talentovaní mladí vedci absolvovali od 16. do 27. októbra 2017 medzinárodné fórum s tematickým zameraním na udržateľný rozvoj (Green Talents – International Forum for High Potentials in Sustainable Development), ktoré sa uskutočnilo formou vedeckej poznávacej cesty po významných strediskách výskumu v Nemecku. Účastníci mali možnosť stretnúť špičkových expertov a navštíviť renomované výskumné inštitúcie v oblasti udržateľného rozvoja a inovácií – Nemecké centrum vzdialeného snímania v Mníchove, Fraunhoferov inštitút pre solárne energetické systémy vo Freiburgu, Inštitút pre pokročilé štúdie udržateľnosti v Postupime, Technologický inštitút v Karlsruhe, Technickú univerzitu v Mníchove a spoločnosť VAUDE v Tettnangu.

Súčasťou vedeckého fóra boli individuálne stretnutia s tromi vybranými nemeckými expertmi. Attila Tóth mal možnosť stretnúť sa s dvomi expertmi na Technickej univerzite v Mníchove – s Prof. Markom Michaelim z Fakulty architektúry a Prof. Stephanom Pauleitom z Katedry strategického plánovania a manažmentu krajiny. Tretím expertom bol Prof. Dr. Frank Lohrberg z Katedry krajinnej architektúry Univerzity RWTH v Aachene.

Ocenenie okrem účasti na medzinárodnom vedeckom fóre zahŕňa trojmesačný výskumný pobyt v Nemecku v roku 2018 plne financovaný Federálnym ministerstvom pre vzdelávanie a výskum Spolkovej republiky Nemecko. Attila Tóth uskutoční spojený výskum na TU v Mníchove a RWTH v Aachene, kde bude skúmať implementáciu zelenej infraštruktúry v krajinnom a urbánnom plánovaní v Bavorsku a v Severnom Porýní-Vestfálsku.

Slávnostné odovzdávanie cien sa uskutočnilo dňa 27. októbra 2017 v sídle Federálneho ministerstva pre vzdelávanie a výskum v Berlíne. Cenu odovzdal Matthias Graf von Kielmansegg, generálny riaditeľ ministerstva pre politiku, stratégiu a digitálnu transformáciu.

http://www.greentalents.de/attila-t-th.php

http://www.greentalents.de/awardees-2017.php

http://www.greentalents.de/press-release-16-10-2017-outstanding-green-visionaries-from-21-countries-on-tour-in-germany.php

Ísť späť