Krakow - letná škola

napísal

Author: Ing. Martin Manina

V dňoch 01.-15.10.2017 sa uskutočnila v poľskom meste Krakow letná škola na Universytet Rolniczy w Krakowie, ktorej sa zúčastnili za Slovenskú poľnohospodársku univerzitu študenti a doktorandi FZKI.

Letná škola bola zameraná na udržateľný manažment vôd a hydrologickú ochranu v krajinách V4 + Ukrajina. Počas dvoch týždňov prebiehali prednášky od profesorov zo všetkých zúčastnených krajín. Začínala hostiteľská krajina Poľská republika, nasledovala Ukrajina, Česká republika a vyvrcholením na záver boli prednášajúci z našej univerzity, doc. Ing. Ľuboš Jurík, PhD. a Ing. Ján Horák, PhD.

Partnerská univerzita má vo svojich priestoroch hydraulický žľab, kde nám názorne ukázali spôsoby merania hladiny vody, rýchlosti vody, prietoku a kalnosti. Na ďalší deň sme sa presunuli na vodný tok, kde nám prezentovali spôsob merania pomocou hydrometrickej vrtule.

"Letná škola" v októbri sa uskutočnila s podporou programu Visegrad Fund (ref.no.21710373). Za odbornú spoluprácu ďakujeme vedúcemu katedry vodného inžinierstva a geodézie dr hab. Ing. Leszekovi Ksiazekekovi a koordinátorom projektu dr hab. Ing. Andrzejovi Strużyńskiemu.

Ísť späť