Letná škola - Ekosystémové služby poľnohospodárskej krajiny

napísal

Autor: Ing. Tatiana Kaletová, PhD.

University of Novi Sad, Srbsko v spolupráci s FZKI SPU v Nitre a Hungarian University of AGriculture and Life Sciences, Maďarsko pripravujú letnú školu v Novom Sade pre záujemcov z radov študentov na tému "Ekosystémové služby poľnohospodárskej krajiny". Študenti z univerzít zapojených do siete CASEE majú hradené náklady na dopravu, ubytovanie, stravu a exkurzie.

Bližšie informácie poskytne Ing. Tatiana Kaletová, PhD.

Termín pre prihlásenie: 25. máj 2021

Letná škola - Ekosystémové služby poľnohospodárskej krajiny

Ísť späť