Medzinárodný veľtrh vzdelávania PRO EDUCO

napísal

Autor: Ing. Martin Pikalík, PhD.

Medzinárodný veľtrh vzdelávania PRO EDUCO sa uskutoční v Košiciach v dňoch 28. - 30.novembra 2017. Na regionálnej úrovni je už stabilnou platformou pre prezentáciu celého spektra aktuálnych tém v oblasti vzdelávania na všetkých úrovniach, tak v rámci štandardných foriem štúdia, ako aj mimo nich.

Popri téme vzdelávania veľtrh prezentuje aj ďalšie formy mimoškolských aktivít, rozvoja osobnosti, možností pracovného uplatnenia, cestovania a doplnkového vzdelávania mladých.

Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva bude mať svoje zastúpenie na tomto podujatí v rámci expozície Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre. Návštevníci budú mať možnosť získať informácie a materiály ohľadom prijímacieho konania, štúdia, uplatnenia v praxi i odpovede na otázky.

KEDY A KDE?

PRO EDUCO TALKS!

Otváracia konferencia
28.11. 2017
Kasárne/Kulturpark, Kukučínova 2, 040 01 Košice

PRO EDUCO EXPO

Prezentácia vystavovateľov
29.-30.11. 2017
Spoločenský pavilón, Trieda SNP 61, 040 11 Košice

Viac info na: http://www.proeduco.sk/

Ísť späť