Moderné informačné systémy pre poľnohospodárstvo

napísal

Autor: doc. Ing. Alena Andrejiová, PhD.

Výberová online prednáška zameraná na predstavenie moderných počítačových programov, ktoré majú uplatnenie v poľnohospodárskej prvovýrobe (konvenčný, integrovaný a ekologický systém) a umožňujú pestovateľom na ornej pôde, ovocinárom, vinohradníckom a zeleninárom prehľadne viesť evidenciu vstupov (spotreba hnojív, osív, prípravkov na ochranu rastlín a iné), identifikovať pozemky, ako aj ďalšie možnosti.

Prednášajúci: Ing. Jozef Mikla, ISAT, s.r.o., riaditeľ spoločnosti a hlavný systémový a odborný poradca pre softvér AgroCont

Dátum a čas: 15. 4. 2021, 9.00 h

Online prenos: MS Teams

Ísť späť