Naj učiteľ FZKI

napísal

Autor: doc. Ing. arch. Roberta Štěpánková, PhD.

Milí študenti, hlasujte za naj pedagóga - učiteľa FZKI!!!

Vaše hlasy sú rozdelené podľa študijných programov.

Pedagógovia, ktorí dostanú najviac hlasov v každej skupine budú ocenení dekanom FZKI.

Dajte hlas pedagógovi FZKI, ktorý pre Vás - študentov stelesňuje naj učiteľa!

Je dôležité aby ste hodnotili osobnosť učiteľa z hľadiska profesionality, odbornosti, prístupu ku Vám – študentom, ústretovosti, ochoty byť nápomocný pri Vašich problémoch a ochoty podeliť sa s Vami o svoje poznatky, názory a venovať Vám čas.

Hodnotíte komplexnú osobnosť učiteľa, ktorý pre Vás ostane zapamätateľným ... TOP učiteľom - človekom!

---

Naj učiteľ "Krajinná architektúra" / "Krajinné inžinierstvo" / "Záhradníctvo":

Hlasuje sa v prostredí UIS, v časti eAgenda -> Portál voliča. O hlasovaní odchádza z UIS aj informácia e-mailom.

Zobrazí sa HLASOVACÍ LÍSTOK s menami kandidátov (učiteľov) v ankete - Naj učiteľ "Krajinná architektúra" alebo "Krajinné inžinierstvo" alebo "Záhradníctvo", podľa študijného programu.

Anketa bude prebiehať v dňoch 24.3. - 27.3.2021.

VYBERÁ SA MAXIMÁLNE 1 KANDIDÁT.

Hlasovanie je TAJNÉ.

Výsledky.

Ísť späť