Nové trendy v pestovaní jahôd a malín

napísal

Ústav zahradníctva FZKI SPU v Nitre v spolupráci s firmou PLANASA Vás pozýva na odborný seminár: Nové trendy v pestovaní jahôd a malín, ktorý sa uskutoční dňa 25.11.2022 na Ústave záhradníctva v miestnosti BZ 01.

Program:

09:30 -10: 30 Trendy v šlachtení jahôd firmy Planasa; Odordový sortiment firmy Planasa (Vasile Fonoage, zástupca firmy Planasa, Rumunsko)

10.30 – 11.00 Štúdium vplyvu vybraných biostimulantov pri pestovaní jahôd (doc. Ing. Oleg Pualen, PhD a kol.; Ústav záhradníctva, FZKI SPU v Nitre)

11:00 -11:30 Prestávka na kávičku

11:30 -12:00 Technológie pestovania malín (Vasile Fonoage, zástupca firmy Planasa, Rumunsko)

12:00 -12:30 Diskusia

Ísť späť