Obhajoba dizertačnej práce - Ing. Jakub Mankovecký, 07.07.2022

napísal

09:00h obhajoba dizertačnej práce Ing. Jakuba Mankoveckého, doktoranda dennej formy štúdia na Ústave záhradníctva FZKI SPU v Nitre

Názov dizertačnej práce: "Manažment prirodzeného potenciálu zrenia bieleho vína aplikáciou špecifických postupov spracovania hrozna"

Miesto konania obhajoby: Ústav záhradníctva FZKI SPU v Nitre, miestnosť BZ-02, Tr. A. Hlinku 2, Nitra

Oznámenie, obhajoba dizertačnej práce, Ing. Jakub Mankovecký

Ísť späť