Obhajoby dizertačných prác

napísal

Autor: Ing. Andrea Matuškovičová

Pred komisiou pre obhajoby dizertačných prác pre študijný program Krajinné inžinierstvo na Fakulte záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre sa bude konať dňa:

- 20. augusta 2020 o 9,00 h obhajoba dizertačnej práce Ing. Martina MANINU, doktoranda dennej formy štúdia na Katedre krajinného inžinierstva FZKI SPU v Nitre

- 20. augusta 2020 o 10,30 h obhajoba dizertačnej práce Ing. Igora GACKA, doktoranda externej formy štúdia na Katedre krajinného plánovania pozemkových úprav FZKI SPU v Nitre

Pred komisiou pre obhajoby dizertačných prác pre študijný program Záhradná a krajinná architektúra na Fakulte záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre sa bude konať dňa:

- 25. augusta 2020 o 10,00 h obhajoba dizertačnej práce Ing. Moniky TOTKOVIČ, doktorandky dennej formy štúdia na záhradnej a krajinnej architektúry FZKI SPU v Nitre

Pred komisiou pre obhajoby dizertačných prác pre študijný program Záhradníctvo na Fakulte záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre sa bude konať dňa:

- 26. augusta 2020 o 9,00 h obhajoba dizertačnej práce Ing. Patrika KOMÁRA, doktoranda externej formy štúdia na Katedre zeleninárstva FZKI SPU v Nitre

- 26. augusta 2020 o 10,30 h obhajoba dizertačnej práce Ing. Jakuba DOBŠINSKÉHO, doktoranda dennej formy štúdia na Katedre ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva FZKI SPU v Nitre

Jdi zpět