Obhajoby dizertačných prác

napísal

V dňoch 25.06.2021, 28.06.2021 a 29.06.2021 prebehnú na fakulte obhajoby dizertačných prác Mgr. Adriány Maťovej (doktorandka dennej formy štúdia na Katedre zeleninárstva), Ing. Zuzany Kusej (doktorandka externej formy štúdia na Katedre ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva), Ing. Miroslava Čibika (doktorand dennej formy štúdia na Katedre záhradnej a krajinnej architektúry) a Ing. Lucii Tokovej (doktorandka dennej formy štúdia na Katedre biometeorológie a hydrológie).

Obhajoby bude možné sledovať v prostredí prostredí Microsoft Teams. Môžete použiť prehliadač Microsoft Edge a Google Chrome, alebo aplikáciu Microsoft Teams. Žiadame verejnosť aby sa pripájala s VYPNUTÝM mikrofónom a VYPNUTOU kamerou.

online vysielanie - Mgr. Adriána Maťová

online vysielanie - Ing. Zuzana Kusá

online vysielanie - Ing. Miroslav Čibik

online vysielanie - Ing. Lucia Toková

Ísť späť