Obhajoby dizertačných prác

napísal

V dňoch 20.08.2021 a 26.08.2021 prebehnú na fakulte obhajoby dizertačných prác Ing. Radka Vincúra (doktorand dennej formy štúdia na Katedre záhradnej a krajinnej architektúry) a MSc. Samuela Adamca (doktorand externej formy štúdia na Katedre zeleninárstva).

- 20. august 2021 o 9:00 h obhajoba dizertačnej práce Ing. Radka Vincúra, doktoranda dennej formy štúdia na Katedre záhradnej a krajinnej architektúry, názov dizertačnej práce: "Určovanie geometrických a pevnostných charakteristík stromov z dát terestrického laserového skenovania." (online MS Teams)

- 26. august 2021 o 10:00 h obhajoba dizertačnej práce MSc. Samuela Adamca, doktoranda externej formy štúdia na Katedre zeleninárstva, názov dizertačnej práce: "Vplyv vybraných ekologických biostimulantov na kvantitatívne parametre cibule kuchynskej (Allium cepaL.) a ľuľka zemiakového (Solanum tuberosum.L.)." (online MS Teams)

Obhajoba PhD. R. Vincúr

obhajoba PhD. S. Adamec

Ísť späť