Ocenenie za publikáciu s najvyšším impakt faktorom

napísal

Rektorka SPU v Nitre, doc. Ing. Klaudia Halászová, PhD., udelila doc. Ing. Attilovi Tóthovi, PhD. z Ústav krajinnej architektúry FZKI SPU v Nitre Ocenenie za publikáciu s najvyšším impakt faktorom (IF / Impact Factor) tvorivého zamestnanca za rok 2022 za publikáciu s názvom "Nature-based solutions addressing the water-energy-food nexus: Review of theoretical concepts and urban case studies".

Článok je dielom autorského kolektívu ôsmich výskumníkov z Dánska, Islandu, Rakúska, Slovenska, Španielska, Talianska a Turecka a bol publikovaný v americko-britskom karentovanom časopise Journal of Cleaner Production s impakt faktorom 11,1.

Ísť späť