Odborná exkurzia do firmy Chladfruct, s.r.o.

napísal

Autor: prof. Ing. Magdaléna Valšíková-Frey, PhD.

Odborná exkurzia

- Určené pre študentov FZKI, II. stupňa, odbor Záhradníctvo

- 16.11.2017 o 9.00 hod.

- Chladfruct Nitra - Mlynárce, Dubíková 2

Exkurzia je organizovaná v ramci predmetu - Pozberová technológia záhradníckych plodín, pre denných študentov a študentov IMHS.

The excursion is organized within the subject - Postharvest technology of horticultural crops for daytime students and IMHS students.

Ísť späť