Odborná exkurzia pre študentov Záhradníctva

napísal

Author: Ing. Ivana Mezeyová, PhD.

Cieľ:

Návšteva MÄSPOMA spol. s r.o. Koreniny v Dvoroch nad Žitavou a ÚKSÚP, Nové Zámky

MÄSPOMA spol. s r.o. Koreniny v Dvoroch nad Žitavou – najväčší producent korenín na Slovensku

ÚKSÚP – Nové Zámky – Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky

Dátum: 13.10.2017

Organizačné zabezpečenie: Ing. Ivana Mezeyová, Katedra zeleninárstva, FZKI SPU v Nitre

Ísť späť