On-line konzultácie k rodinným farmám

napísal

Milí priatelia rodinných fariem na Slovensku,

dovoľujeme si Vás informovať, že Európska komisia už aktivovala on-line konzultácie k rodinným farmám, ktoré sú otvorené do 11. októbra 2013 a budú slúžiť ako podklad konferencie v Bruseli dňa 29. novembra 2013.

Dotazník sa vyplňuje vo všetkých oficiálnych jazykoch EÚ.

Späť