Podmienky prijímacieho konania na I. stupeň štúdia pre akademický rok 2014/2015 (PDF)

napísal

Podmienky prijímacieho konania na I. stupeň štúdia (Bakalárske štúdium) pre akademický rok 2014/2015 na FZKI SPU v Nitre.

Späť