Posudzovanie vplyvov na životné prostredie a praktické skúsenosti s uplatňovaním zákona č. 24/2006 Z.z.

napísal

Autor: doc. Ing. Lenka Lackóová, PhD.

Výberová prednáška

Posudzovanie vplyvov na životné prostredie a praktické skúsenosti s uplatňovaním zákona č. 24/2006 Z.z.

- Ing. Milan Luciak, MŽP SR
- 20.10.2017, 15:00 - 19:00
- Hospodárska 7, Nitra (miestnosť ZPS1)

Prednášajúci je významným odborníkom v oblasti životného prostredia. Spoluautor zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. Tajomník Komisie pre odbornú spôsobilosť na posudzovanie vplyvov na životné prostredie. Ukazuje nový pohľad na životné prostredie z praktického života.

Ísť späť